ROSMITA, R.; RAHMAYANI LANCANG; JENY RHEKA; NASARUDDIN, N. Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfiʻī dan Imam Abū Ḥanīfah). NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 9, n. 2, p. 218-239, 22 Dec. 2023.