ANISATUR ROHMAH; AHMAD MUSADAD. Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 9, n. 2, p. 178-192, 22 Dec. 2023.