SARI, H. Peningkatan Konsep Diri Mahasiswa melalui Komunikasi Interpersonal Pembimbing Akademik. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 3, n. 1, p. 34-41, 22 Dec. 2017.