KURNAEMI ANITA; MUHAMMAD WAHYUDDIN ABDULLAH; MUHAMMAD NIRWAN IDRIS. Relevansi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bernilai Humanis Islami. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 6, n. 2, p. 159-186, 18 Dec. 2020.