ARIESMAN M. Efisiensi Air di Pesantren melalui Penerapan Sunnah Nabi dan Teknologi Terapan. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 4, n. 1, p. 40-50, 22 Jun. 2018.