MAHMUDDIN, R. Faktor-faktor Kebolehan al-Mubtada berupa Isim Nakirah dalam Kajian Ilmu Nahwu. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 4, n. 1, p. 97-104, 22 Jun. 2018.