ABBAS, I.; MAHMUDDIN, R.; HASNIDAR. Peran Snouck Hurgronje dalam Merancang Sistem Pendidikan Sekuler di Indonesia dan Dampaknya bagi Kaum Pribumi Islam. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 4, n. 2, p. 135-144, 21 Dec. 2018.