NURAENI NOVIRA; AULIANI AHMAD. Tinjauan Akidah Islam terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 5, n. 1, p. 15-25, 30 Jun. 2019.