AZWAR ISKANDAR; KHAERUL AQBAR. Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis . NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 5, n. 2, p. 88-105, 26 Dec. 2019.