AZWAR ISKANDAR; KHAERUL AQBAR. Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 5, n. 2, p. 88-105, 26 Dec. 2019.