RACHMAT BIN BADANI TEMPO; AKHMAD HANAFI DAIN YUNTA; SAIFULLAH BIN ANSHOR. Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, v. 5, n. 2, p. 106-124, 26 Dec. 2019.