Nufus, Dewi Hayati, Abdul Mu’ti, and Alpha Amirrachman. 2023. “Globalisasi Dan Pembelajaran Sosial-Emosional Berbasis Pendidikan Islam ”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9 (2), 264-87. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1009.