Muhammad Munir, Muhammad Najib, Amalia Islamiati Putri, Effiana Cahya Ningrum, and Fatonah Salfadilah. 2023. “Integrasi Pendidikan Akhlak Dalam Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Metro Lampung”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9 (2), 102-17. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1039.