Muhammad, Muhammad, Muammar Bakry, and Andi Muhammad Akmal. 2023. “Problematika Haji Dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub Dalam Perspektif Fikih Islam”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9 (2), 308-27. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1056.