Rosmita, Rosmita, Rahmayani Lancang, Jeny Rheka, and Nasaruddin Nasaruddin. 2023. “Konsep Penetapan Had Dan Kafarat Dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfiʻī Dan Imam Abū Ḥanīfah)”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9 (2), 218-39. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1129.