Imran Muhammad Yunus, Abdul Qadir Gassing, and Muammar Bakry. 2023. “Implementasi Rukhsah Syar’iyyah Dan Kaidah Al-Taisīr Bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9 (2), 288-307. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1131.