Anisatur Rohmah, and Ahmad Musadad. 2023. “Konsep Business Judgement Rule Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9 (2), 178-92. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1140.