Kurnaemi Anita, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Nirwan Idris. 2020. “Relevansi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bernilai Humanis Islami”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6 (2), 159-86. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.221.