Muhammad Istiqamah, and Syandri Syandri. 2021. “Teologi Asy’ariyah Dan Klaim Pembelaannya Terhadap Mazhab Salaf”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 7 (2), 298-317. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.415.