Azwar Iskandar, and Khaerul Aqbar. 2019. “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5 (2), 88-105. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77.