Nufus, D. H., Abdul Mu’ti and Alpha Amirrachman (2023) “Globalisasi dan Pembelajaran Sosial-Emosional Berbasis Pendidikan Islam ”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), pp. 264-287. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1009.