Muhammad, M., Muammar Bakry and Andi Muhammad Akmal (2023) “Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), pp. 308-327. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1056.