Rosmita, R., Rahmayani Lancang, Jeny Rheka and Nasaruddin, N. (2023) “Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfiʻī dan Imam Abū Ḥanīfah)”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), pp. 218-239. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1129.