Imran Muhammad Yunus, Abdul Qadir Gassing and Muammar Bakry (2023) “Implementasi Rukhsah Syar’iyyah dan Kaidah al-Taisīr bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), pp. 288-307. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1131.