Anisatur Rohmah and Ahmad Musadad (2023) “Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 9(2), pp. 178-192. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1140.