Kurnaemi Anita, Muhammad Wahyuddin Abdullah and Muhammad Nirwan Idris (2020) “Relevansi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bernilai Humanis Islami”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), pp. 159-186. doi: 10.36701/nukhbah.v6i2.221.