Irsyad Rafi, La Ode Ismail Ahmad and Fatimah, F. (2021) “Konsep Dilālah Fi’li al-Nabi dan Implikasinya Perspektif Fikih Ikhtilaf”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 7(2), pp. 236-258. doi: 10.36701/nukhbah.v7i2.353.