Mahmuddin, R. (2018) “Faktor-faktor Kebolehan al-Mubtada berupa Isim Nakirah dalam Kajian Ilmu Nahwu”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 4(1), pp. 97-104. doi: 10.36701/nukhbah.v4i1.37.