Nuraeni Novira and Auliani Ahmad (2019) “Tinjauan Akidah Islam terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(1), pp. 15-25. doi: 10.36701/nukhbah.v5i1.57.