Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar (2019) “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis”, NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), pp. 88-105. doi: 10.36701/nukhbah.v5i2.77.