[1]
R. Rahmat, “Pendekatan Ilat Hukum dalam Penalaran Fikih”, nukhbah, vol. 4, no. 1, pp. 1-8, Jun. 2018.