[1]
Z. Sam, “Fungsi dan Kedudukan Kata Ganti (Dhamir) dalam Ilmu Sharf”, nukhbah, vol. 4, no. 1, pp. 61-69, Jun. 2018.