[1]
R. Mahmuddin, “Faktor-faktor Kebolehan al-Mubtada berupa Isim Nakirah dalam Kajian Ilmu Nahwu”, nukhbah, vol. 4, no. 1, pp. 97-104, Jun. 2018.