[1]
Nuraeni Novira and Auliani Ahmad, “Tinjauan Akidah Islam terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan”, nukhbah, vol. 5, no. 1, pp. 15-25, Jun. 2019.