[1]
Rachmat Bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Saifullah Bin Anshor, “Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa”, nukhbah, vol. 5, no. 2, pp. 106-124, Dec. 2019.