Muhammad, M., Muammar Bakry, and Andi Muhammad Akmal. “Problematika Haji Dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub Dalam Perspektif Fikih Islam”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 9, no. 2, Dec. 2023, pp. 308-27, doi:10.36701/nukhbah.v9i2.1056.