Rosmita, R., Rahmayani Lancang, Jeny Rheka, and N. Nasaruddin. “Konsep Penetapan Had Dan Kafarat Dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfiʻī Dan Imam Abū Ḥanīfah)”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 9, no. 2, Dec. 2023, pp. 218-39, doi:10.36701/nukhbah.v9i2.1129.