Anisatur Rohmah, and Ahmad Musadad. “Konsep Business Judgement Rule Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 9, no. 2, Dec. 2023, pp. 178-92, doi:10.36701/nukhbah.v9i2.1140.