Kurnaemi Anita, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Nirwan Idris. “Relevansi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bernilai Humanis Islami”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6, no. 2, Dec. 2020, pp. 159-86, doi:10.36701/nukhbah.v6i2.221.