Abbas, I., R. Mahmuddin, and Hasnidar. “Peran Snouck Hurgronje Dalam Merancang Sistem Pendidikan Sekuler Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kaum Pribumi Islam”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4, no. 2, Dec. 2018, pp. 135-44, doi:10.36701/nukhbah.v4i2.40.