Azwar Iskandar, and Khaerul Aqbar. “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 5, no. 2, Dec. 2019, pp. 88-105, doi:10.36701/nukhbah.v5i2.77.