Muhammad, Muhammad, Muammar Bakry, and Andi Muhammad Akmal. “Problematika Haji Dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub Dalam Perspektif Fikih Islam”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 9, no. 2 (December 21, 2023): 308-327. Accessed July 17, 2024. https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/1056.