Mahmuddin, Ronny. “Faktor-Faktor Kebolehan Al-Mubtada Berupa Isim Nakirah Dalam Kajian Ilmu Nahwu”. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 4, no. 1 (June 22, 2018): 97-104. Accessed December 1, 2023. https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/37.