1.
Mahmuddin R. Faktor-faktor Kebolehan al-Mubtada berupa Isim Nakirah dalam Kajian Ilmu Nahwu. nukhbah [Internet]. 2018Jun.22 [cited 2023Dec.1];4(1):97-104. Available from: https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/37