[1]
Muhamad Syafi’ie and Ahmad Syaripudin 2023. Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab. 2, 3 (Jul. 2023), 370-391. DOI:https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.1005.