[1]
Syahrul, M., Rapung, R. and Irsyad Rafi 2023. Penerapan Mumāṡalah dalam Hukuman Kisas (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Hambali). AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab. 2, 3 (Jul. 2023), 275-300. DOI:https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.989.