(1)
Muhamad Syafi’ie; Ahmad Syaripudin. Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak Dan Penerapan Dalam Mengambil Hadis Ahad. qiblah 2023, 2, 370-391.