(1)
Mizan Hadi Nurhikam; Asri, A.; Muh. Isra Syarif. Status Keabsahan Salat Bagi Penderita Ambeien Dalam Perspektif Fikih Ibadah (Studi Komparatif Mazhab Malikiyyah Dan Syafi’iyyah). qiblah 2023, 2, 348-369.