Muhamad Syafi’ie, & Ahmad Syaripudin. (2023). Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 2(3), 370-391. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.1005