Muh. Hidayat, Hendra Wijaya, & Abdul Munawir. (2023). Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zariā€™ah . AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 2(3), 301-324. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.991