MUHAMAD SYAFI’IE; AHMAD SYARIPUDIN. Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, v. 2, n. 3, p. 370-391, 11 Jul. 2023.